ماتریس پلیمر

دیگ بخار سونا،دیگ،سونا،بخار

دیگ بخار سونا،دیگ،سونا،بخار

دیگ بخار سونا،دیگ،سونا،بخار

دیگ بخار سونا،دیگ،سونا،بخار

دیگ بخار سونا،دیگ،سونا،بخار

دیگ بخار سونا،دیگ،سونا،بخار
کانال شوفاژ ایران
استعلام قیمت
دریافت کاتالوگ

دیگ بخار سونا

دیگ بخار سونا

دیگ بخار سونا

دیگ بخار سونا

دیگ بخار سونا
دیگ بخار سونا
دیگ بخار سونا دیگ بخار سونا دیگ بخار سونا
دیگ بخار سونا

فرمول محاسبه قدرت ژنراتور (kw) برای اتاق سونای بخار به صورت زیر می باشد:

قدرت مورد نیاز = k2*k1*حجم اتاق(m3)

k1=0.75    ............ برای اتاق با تهویه

k1=0.52 ............. برای  اتاق بدون تهویه

k2=1    ............برای اتاق  اکریلیک

k2=1.25    ............برای  اتاق  کاشی یا فوم سخت

k2=1.5    ............ برای اتاق کاشی روی عایق بتن

k2=2    ............ برای دیوار سنگین بتن یا کاشینمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)
X