ماتریس پلیمر

گرمایشی

گرمایشی

گرمایشی

گرمایشی

گرمایشی

گرمایشی
کانال شوفاژ ایران
استعلام قیمت
دریافت کاتالوگ

گرمایشی و موتورخانه

گرمایشی و موتورخانه

گرمایشی و موتورخانه

گرمایشی و موتورخانه

گرمایشی و موتورخانه
گرمایشی و موتورخانه
گرمایشی و موتورخانه گرمایشی و موتورخانه گرمایشی و موتورخانه
 گرمایشی و موتورخانه

متداول ترین نوع روش های گرمایشی استفاده از سیستم های حرارت مرکزی می باشد که فقط حرارت مورد نیاز ساختمان را در فصول سرد تامین می کند. با ساخت ساختمان های بزرگ استفاده از وسایل حرارت موضعی نظیر بخاری ها مشکلات زیادی را به همراه داشته است که برای حل این مشکلات از سیستم های حرارت مرکزی استفاده می شود. 
در سیستم حرارت مرکزی، حرارت تولید شده توسط یک سیال (عموما آب گرم یا بخار) از طریق وسایل پخش حرارت نظیر شوفاژ، فن کویل های زمینی، یونیت هیتر و کنوکتور در فضاهای ساختمان توزیع می شود اما این توزیع در فضا به صورت یک نواخت نمی باشد به عکس در سایر وسایل پخش حرارت نظیر پکیج ها ، فن کویل های سقفی توزیع حرارت به صورت یک نواخت می باشد.


X