ماتریس پلیمر

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز
کانال شوفاژ ایران
استعلام قیمت
دریافت کاتالوگ

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز

مشعل دو گانه سوز
مشعل دو گانه سوز
مشعل دو گانه سوز مشعل دو گانه سوز مشعل دو گانه سوز
مشعل دو گانه سوز
    • هرگاه عملکرد مشعل با بیش از یک نوع سوخت باشد به آن مشعل دوگانه سوز یا سه گانه سوز می گویند.
    •  معمولاً مشعل های دوگانه سوز با سوخت های گاز و گازو ئیل کار میکند و اگر چنانچه مشعلی علاوه بر این سوختها بتواند با سوخت مازوت نیز کار کند به آن مشعل سه گانه سوز می گویند. 
    • بنابراین مشعل های سه گانه سوز که باید مانند مشعل های مازوت سوز دارای پیش گرمکن مازوت باشند قادرند با هر سه نوع سوخت گاز ، گازوئیل و مازوت کار کنند. 


نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
X