ماتریس پلیمر

فرولی

فرولی

فرولی

فرولی

فرولی

فرولی
کانال شوفاژ ایران
استعلام قیمت
دریافت کاتالوگ

فرولی

فرولی

فرولی

فرولی

فرولی
فرولی
فرولی فرولی فرولی
فرولی

در جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت (1955- 2005)، می بایست مکرراً به جمع بندی و یادآوری مصاحبه ها و یا ذهنیات شخصی خودم در این Danteلحظات خاص طی این سال ها بپردازم.

 

در حالی که سالهاي گذشته تا به امروز را در ذهن مرور می نمایم احساس می کنم از همان ابتدا، از انسجام و وحدتی که برای شرکت فرولی آرزو می کردم برخوردار گشتم.

 

رشد تدریجی و توسعه وسیع، بینش من را در مورد این وحدت تغییر نداده است. بلکه، این دید با مفاهیمی تازه غنی تر شده است.

 

در ابتدا، این وحدت و انسجام بر مبنای اطلاعاتی پایدار و راهنمائی افرادی می باشد که در این موفقیت با من سهیم می باشند، از تحقیقات تا ترمودینامیک؛ از ترمودینامیک تا طراحی محصولات، از آرزوی جهانی شدن تا تحقیقات برروی روش نوین خدمات پس از فروش.

 

امروزه این حس اتحاد، برای من به معنی، اعتماد دو جانبه ای است بر روی محوری که، از جانب کسانی که تصمیم گیری می نمایند تا افرادی که کار می کنند، افرادی که در زمینه تحقیق و توسعه فعال می باشند، تا آنهائی که تولید می نمایند، می باشد. ما شبکه ای هستیم با هدفی مشترک، همگی با هم چشم اندازی مشترک ساخته ایم و برای رسیدن به این هدف همدیگر را پشتیبانی و حمایت می نماییم.

 

این تشریک مساعی، به روز بودن، از جان و دل تلاش کردن که رسیدن به هدف را برای هر کسی سهل تر و کوتاه تر می نماید، ارزشمند است. تمامی اینها حس قدرت واقعی را ابقاء می نماید. و در آخر، روزهای کاری ما را بر مبنای احترام و تلاش لذتبخش تر می نماید.

 

می گویم این تشریک مساعی باعث پیروزی ميشود با اينكه اختلاف سليقه بین افراد وجود دارد ولي دليلي براي به اشتراك گذاشتن ديدگاهها و پيشرفت و رشد ميشود.

 

از کلیه افرادی که به هر طریقی خود را در تمامی این موفقیت سهیم می دانند کمال تشکر را دارم.

دانته فرولینمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)
X