ماتریس پلیمر

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر
کانال شوفاژ ایران
استعلام قیمت
دریافت کاتالوگ

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر
آنالایزر
آنالایزر آنالایزر آنالایزر
آنالایزر
 1. اندازه گیری یا سنجش پارامترهای مختلف سیالات و جامدات توسط تست های فیزیکی ، شیمیایی ، ابعادی و ... روی مواد یا محیط یا فرآیندها توسط آنالایزها صورت می گیرد.
 2. بطور کلی در بخش تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، آنالایزرها به زیر مجموعه های زیر تقسیم می شوند.
 3. انواع تجهیزات اندازه گیری پارامترهای مختلف فیزیکی سیالات و جامدات:
  • آنالایزر فلزات (Quantometre)
  • آنالایزر دور (Tachometer)
  • نیروسنج (Dynamometer )
  • سختی و زبری سنج ( Sclerometer ، Roughness tester)
  • گشتاور سنج (Torquemeter )
  • لرزش سنج (Vibration Meter)
 4. انواع تجهیزات اندازه گیری پارامترهای مختلف شیمیایی سیالات :
  • آنالایزر کربن (Carbon Meter )
  • آنالایزر گاز - نشت یاب
  • اکسیژن متر (Oxygen meter)
  • هشدار دهنده های نشت گاز
  • کنترلر و مانیتورینگ گاز
 5. انواع تجهیزات اندازه گیری پارامترهای مختلف سیالات:
  • پی اچ متر ( ph meter )
  • غلظت سنج (Densitometer )
  • سختی سنج (Sclerometer )
  • شوری سنج ( Salinity Meter )
  • کلر سنج (Chlorine Tester)
  • سطح و عمق سنج ( Level Meter ، Bathometer )
  • کدورت سنج (Turbidity)
  • اکسیژن متر (Oxygen Meter )
  • و...
 6. انواع تجهیزات اندازه گیری پارامترهای دقیق ابعاد :
  • کولیس
  • میکرومتر
  • عمق سنج


نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)
X