ماتریس پلیمر

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت
کانال شوفاژ ایران
استعلام قیمت
دریافت کاتالوگ
  • مبدل صفحه ای زیلمت


دریافت کاتالوگ مبدل صفحه ای زیلمت

مدل ظرفیت حرارتی  سایزلوله ورودی و خروجی ازدیگ in  سایز لوله ورودی و خروجی از آب مصرفی in  دبی آب مصرفی (لیتر بر ساعت) تعداد صفحات لیست قیمت کارخانه قیمت فروش
Kcal N تومان تومان
ZB 200/16 20000 ½" - ½" ½" - ½" 400 16 275000 270000
ZB 200/20 30000 ½" - ½" ½" - ½" 600 20 335000 330000
ZB 200/26 40000 ½" - ½" ½" - ½" 800 26 319000 310000
ZB 207/36 50000 3/4" - 3/4 "3/4" - 3/4" 1000 36 538000 530000
ZB 207/40 60000 "3/4" - 3/4" "3/4" - 3/4" 1200 40 610000 610000
ZB 207/42 " 75000 "3/4" - 3/4" "3/4" - 3/4" 1500 42 657000 650000
ZB 315/34 100000 "3/4" - 3/4" "3/4" - 3/4" 2000 34 875000 870000
ZB 315/40 125000 "3/4" - 3/4" "3/4" - 3/4" 2500 40 1045000 1040000
ZB 500/14 100000 1" - 1" 1" - 1" 2000 14 1460000 1460000
ZB 500/16 125000 1" - 1" 1" - 1" 2500 16 1640000 1640000
ZB 500/18 137500 1" - 1" 1" - 1" 2750 18 1700000 1700000
ZB 500/20 150000 1" - 1" 1" - 1" 3000 20 1770000 1770000
ZB 500/22 175000 1" - 1" 1" - 1" 3500 22 1910000 1910000

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل صفحه ای زیلمت
مبدل صفحه ای زیلمت
  • مبدل صفحه ای زیلمت
  • تولیدکننده: زیلمت

  • مدل کالا: ZB

انتخاب مدل و مشاهده تصویر :


مبدل, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب صفحه ای, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب زیلمت, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب زیلمت ZB 200/16 , ZB 200/16 , ZB 200/20 , ZB 200/20 , ZB 200/26 , ZB 200/26 , ZB 207/36 , ZB 207/36 , ZB 207/40 , ZB 207/40 , ZB 207/42 , ZB 207/42 , ZB 315/34 , ZB 315/34 , ZB 315/40 , ZB 315/40 , ZB 500/14 , ZB 500/14 , ZB 500/16 , ZB 500/16 , ZB 500/18 , ZB 500/18 , ZB 500/20 , ZB 500/20 , ZB 500/22 , ZB 500/22 , مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/16 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/16, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/20 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/20, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/26 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/26, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/36 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/36, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/40 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/40, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/42 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/42, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 315/34 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 315/34, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 315/40 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 315/40, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/14 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/14, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/16 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/16, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/18 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/18, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/20 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/20, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/22 , مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/22, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب صفحه ای, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب زیلمت, مبلمان امام علی فروشگاه زرین نورسا وب مبدل صفحه ای, زیلمت

مبدل
صفحه ای
زیلمت
مبدل صفحه ای
زیلمت

ZB 200/16

ZB 200/20

ZB 200/26

ZB 207/36

ZB 207/40

ZB 207/42

ZB 315/34

ZB 315/40

ZB 500/14

ZB 500/16

ZB 500/18

ZB 500/20

ZB 500/22

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/16

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/20

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 200/26

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/36

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/40

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 207/42

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 315/34

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 315/40

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/14

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/16

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/18

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/20

مبدل صفحه ای زیلمت ZB 500/22

مبدل

صفحه ای

زیلمت

مبدل صفحه ای

زیلمت

-->
X